Habitatge unifamiliar aïllat

Any: 
2.009
Adreça: 
C/ Puigllançada, 4C
Promotor: 
CALET & WITEMPERG, S.L.