Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per 20 vivendes

Any: 
2.009
Adreça: 
Avda. La Clota, 66 - 68 (Sant Cugat del Vallès)
Promotor: 
BULLPARK RESIDENCIAL, S.L.