Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per 54 vivendes

Any: 
2.008
Adreça: 
C/ Montserrat, s/n - Torrelavit
Promotor: 
CASARETOR EDIFICACIONES, S.L.