Edifici plurifamiliar entre mitgeres format per 6 vivendes

New Balance 990 Boys Grade School, New Balance 990 Grade School click the following link
Any: 
2.007
Adreça: 
C/ Joan Pfaff, 24 - Sant Boi de Llobregat
Promotor: 
TORRELAVILA HABITATGES, S.L.