Edifici plurifamiliar format per 9 vivendes

New Balance 990 Boys Grade School, New Balance 990 Grade School click the following link
Any: 
2.005
Adreça: 
C/ Riu Llobregat, 10 - Gavà
Promotor: 
NOVA NIZA, S.L.