Edifici plurifamiliar format per 8 vivendes

Any: 
2.001
Adreça: 
Esparreguera
Promotor: 
CALET & WINTEMPERG, SL