Edifici plurifamiliar format per 10 vivendes

Any: 
2.000
Adreça: 
C/ Torrent de l'Olla, 131 - 133 (Barcelona)
Promotor: 
GOTUA PROMOCIONS, SL