Edifici plurifamiliar format per 16 vivendes

New Balance 990 Boys Grade School, New Balance 990 Grade School click the following link
Any: 
1.998
Adreça: 
C/ Josep Mariegues, 16 - Sant Boi de Llobregat
Promotor: 
RF PROM, SL